Sekretariat Misyjny z siedzibą w Domu Generalnym w Rzymie
jest „mostem” pomiędzy Zgromadzeniem a Kościołem Misyjnym.

Każdego roku napływa tu prawie 2.000 próśb o pomoc, pochodzących od biskupόw, księży i zakonnikόw z całego świata.

Zostają zatwierdzone tylko te prośby, ktόre spełniają nasze kryteria, czyli posiadają pełny opis projektu i polecenie miejscowego biskupa.  

“Rzesze mają prawo do poznania bogactw tajemnicy Chrystusa dlatego Kościół zachowuje swój zapał misyjny”

Sekretariat misyjny                                                                                

Określa, animuje, koordynuje działalność misyjną Zgromadzenia, oraz projekty solidarności i formacji misyjnej, poprzez osobiste kontakty i korespondencję z misjonarzami.

Promuje ewangelizację, ktόra jest pierwszym zadaniem Kościoła wobec całej ludzkości.

Zatwierdza projekty zgodnie z priorytetem:

  • Utrzymanie i formacja księży, siόstr zakonnych, katechistόw, świeckich
  •  Budowa kościołόw, klasztorόw, zakup naczyń liturgicznych, itp.
  • Druk książek religijnych i formacyjnych
  • Promocja kobiet, sierot, dzieci ulicy
  • Wspieranie potrzeb spolecznych takich jak: woda, zdrowie, trąd, AIDS…