Patronami Zgromadzenia są Matka Boża Dobrej Rady oraz św. Piotr Klawer.