MATKA BOŻA DOBREJ RADY

Maryja, Matka Jezusa, w Litanii Loretańskiej wzywana jest pod różnymi tytułami. Niektóre zostały nadane przez świętych, którzy żywili specjalną cześć dla Madonny, inne zostały ustanowione w następstwie nadzwyczajnych wydarzeń, które miały miejsce w historii Kościoła. Nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady ma swoje źródło po części w Słowie Bożym i w Magisterium Kościoła, a po części w cudownymodnalezieniu obrazu Maryi w Skutari, w Albanii. W ten sposób Maryja wzywana jako Panna Mądra i Stolica mądrości, zostaje nazwana również Matką Dobrej Rady.

Ludowi Izraelskiemu Bóg ofiarował Arkę Przymierza, aby u niej mógł szukać rady we wszelkich przeciwnościach; nam dał Maryję, Arkę Nowego Przymierza, Matkę Dobrej Rady. Kto może udzielać nam rady lepiej niż Ona, której Synem jest Jezus – Doradca wszelkiego dobra?

Cudowny wizerunek Matki Dobrej Rady od 1467 r. jest przechowywany w Sanktuarium w Genazzano, (prowincja Rzymu we Włoszech). Na przestrzeni wieków, nabożeństwo do Matko Bożej Dobrej Rady ciągle wzrastało. Papież Leon XIII wzywał Maryję pod tym tytułem i podczas pontyfikatu swojego następcy Piusa X wezwanie: Mater Boni Consiliiora pro nobis zostało włączone do Litanii Loretańskiej.

Każdego roku do Sanktuarium w Genazzano przybywa wielu pielgrzymów. Wszyscy: duchowni i świeccy, wielcy i mali, bogaci i ubodzy, zwracają się do Maryi szukając u Niej rady i pomocy w potrzebach doczesnych i duchowych.

Maria Teresa Ledochówska zakładając Zgromadzenie św. Piotra Klawera wybrała pole działalności, które będzie trwało tak długo jak długo będzie trwała ewangelizacja i misje: przedsięwzięcie naprawdę ogromne i trudne. Zrozumiała od razu, że będzie potrzebowała szczególnej pomocy Ducha Świetego i Najświętszej Maryi Panny. Spontanicznie zwróciła swój wzrok ku Maryi, Matce Dobrej Rady. Wybrała Ją jako Patronkę i Doradczynię, by wypraszać u Niej radę i pomoc przed rozpoczęciem każdego dzieła: W 1904 r. poprosiła Piusa X o zatwierdzenie swojego wyboru. Dostała je w „Breve” skierowanym do Sodalicji Św. Piotra Klawera, w którym czytamy między innymi: “Ponieważ nasza ukochana córka w Chrystusie, Maria Teresa Ledóchowska, Kierowniczka Generalna wyżej wymienionej Sodalicji, zwróciła się z usilną i pokorną prośbą, abyśmy zechcieli dać jej szczególny dowód Naszej łaskawości, dlatego, Naszą Apostolską Władzą, tymże Dekretem, nadajemy jej jako niebieskich Patronów Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Dobrej Rady i św. Piotra Klawera i życzymy sobie, ażeby oddawano im cześć należną niebieskim Patronom… Tym bardziej cieszymy się, że możemy dać temu Zgromadzeniu jako niebieską Patronkę Dziewicę Maryję, Matkę Dobrej Rady, iż mamy prawie pewną nadzieję, że Ona popierając przedsięwzięcia Sodalisek, natchnie je dobrymi radami, obracając każdy ich czyn dla dobra i rozwoju świętych inicjatyw dla Afryki”. (Maria Teresa, konf. ”Maryja, Matka Dobrej Rady” 5 marzec 1902 r.)

Również Maria Teresa dołączyła się do rzeszy pielgrzymów zmierzających do Genazzano: 31 maja 1902 r., razem ze swoją pierwszą towarzyszką s. Melanią d’Ernst odbyła pielgrzymkę do Matki Bożej Dobrej Rady, by wyprosić u Niej wsparcie nie tylko dla rodzącego się zgromadzenia zakonnego, ale również dla wszystkich misjonarzy i misjonarek, którzy niosą Dobrą Nowinę całemu światu według posłania misyjnego, które Jezus skierował do swoich uczniów przed wstąpieniem do nieba. 
(Por. Maria Teresa Ledóchowska, ”Pamiętnik”, Tom 4)