Formacja jest procesem stopniowym, który rozpoczyna się w momencie, gdy osoba odkrywa powołanie Boże i decyduje się pójść za tym głosem.

Kandydatka – Młodej dziewczynie zainteresowanej charyzmatem naszego Zgromadzenia, proponuje się prowadzenie i pomoc w procesie rozeznania powołania poprzez korespondencję, spotkania osobiste, dni skupienia i refleksji, itp.

Postulantka – Proces formacyjny postulantki trwa do 2 lat. Proponuje się jej formację ludzką, kulturową i chrześcijańską, która pomoże jej przylgnąć do Chrystusa, dojrzeć do własnego powołania oraz dokładniej poznać samą siebie.

Nowicjuszka – Przez okres 2 lat nowicjuszka jest wprowadzana w kontemplację tajemnic Chrystusa, w medytację Pisma Świętego, w poznawanie duchowości i charyzmatu Instytutu, itp. Nowicjat jest czasem wyciszenia i modlitwy, który pomaga rozwijać osobistą miłość do Jezusa Chrystusa. W drugim roku nowicjatu nowicjuszka odbywa 2 miesiące praktyki apostolskiej.

Juniorystka – Program formacji siostry, która złożyła śluby zakonne trwa od 6 do 9 lat. Głównym celem junioratu jest zapewnienie głębszego poznania zbawczego przesłania Chrystusa i przygotowanie siostry do przekazywania go innym. Przez złożenie ślubów wieczystych siostra zostaje w pełni włączona do naszej rodziny zakonnej.