Echo z Afryki i innych kontynentόw jest czasopismem misyjnym założonym przez bł. Marię Teresę Ledóchowską w 1889 r. Obecnie jest publikowane w 9 językach i służy jako pomoc w animacji misyjnej. Czasopismo przekazuje informacje o pracy misjonarzy i o życiu Kościoła w krajach misyjnych. Zawiera liczne informacje o misjach katolickich na całym świecie, a zwłaszcza w Afryce. Zamieszcza listy misjonarzy, opowiada o ich życiu i trudach apostolskich.

Redakcja: 
E-mail: echozafryki@klawerianki.pl

Administracja:
Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera
ul. Łukasiewicza 62
38-400 KROSNO
Tel./fax: 0048 13 4321676
E-mail: krosno@klawerianki.pl

Nr° konta:
58 1240 2311 1111 0000 3881 7069