Animacja misyjna

Staramy się rozbudzać zainteresowanie wśród świeckich i zapraszać ich do współpracy w dziele ewangelizacyjnym Kościoła, ofiarując wspólnotom chrześcijańskim i każdemu ochrzczonemu możliwość pogłębienia daru własnej wiary i dzielenia się nią z tymi, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa. Wśród wielu form współpracy, najważniejsza jest ta duchowa: modlitwa, ofiara oraz świadectwo życia chrześcijańskiego.

  • Nasza animacja misyjna wyraża się w następujących formach:Informowanie poprzez publikacje, korespondencję, spotkania, konferencje, kongresy misyjne, muzea etnograficzne, itp.
  • Formowanie świadomości misyjnej poszczególnych osób i grup.
  • Organizowanie spotkań, imprez charytatywnych, bazarów, itp.

 

Koordynacja misyjna

Organem centralnym, który koordynuje i kieruje naszą animacją oraz współpracą misyjną jest Sekretariat Misyjny naszego Domu Generalnego w Rzymie.