Przynaglone miłością Boga poprzez modlitwę, ofiarę i dar z siebie samych,  poświęcamy się całkowicie na służbę najbardziej potrzebujących.

Troszczymy się o rozwój działalności misyjnej Kościoła oraz wspieramy ją duchowo i materialnie,  aby doprowadzić wszystkich ludzi do spotkania z Chrystusem, który jako Jedyny jest w stanie uwolnić człowieka z wszelkiego niewolnictwa.