Animacja misyjna.

Staramy się rozbudzić zainteresowanie oraz zaprosić do współpracy w dziele ewangelizacji Kościoła, ofiarując wspólnotom chrześcijańskim i każdemu ochrzczonemu możliwości pogłębienia daru własnej wiary i dzielenia się nią z tymi, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa.