Apostolat

Animacja misyjna.

Staramy się rozbudzić zainteresowanie oraz zaprosdziele do współpracy w dziele ewangelizacji Kościoła, ofiarując wspólnotom chrześcijańskim i każdemu ochrzczonemu możliwości pogłębienia daru własnej wiary i dzielenia się nią z tymi, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa.

Charyzmat

Przynaglone miłością Boga poprzez modlitwę, ofiarę i dar z siebie samych,  poświęcamy się całkowicie na służbę najbardziej potrzebujących.

Troszczymy się o rozwój działalności misyjnej Kościoła oraz wspieramy ją duchowo i materialnie,  aby doprowadzić wszystkich ludzi do spotkania z Chrystusem, który jako Jedyny jest w stanie uwolnić człowieka z wszelkiego niewolnictwa.

Założycielka

Rodzina Ledóchowskich, w której 29.04.1863 r. w Loosdorf, w Austrii przyszła na świat bł. Maria Teresa ledóchowskaMaria Teresa, była rodziną szlachecką i głęboko wierzącą. W młodości Maria Teresa była dziewczyną błyskotliwą i obdarzoną zdolnościami artystycznymi. Chociaż otrzymała gruntowne wychowanie kulturowe i religijne, lubiła światowe zabawy i żywiąc gorące pragnienie sławy, znajdowała upodobanie w uznaniach.

Łańcuch bolesnych wydarzeń otworzył młodą hrabiankę na nowe światło. Mając 16 lat przeżyła doświadczenie pierwszej nieodwzajemnionej miłości, która pozostawiła pustkę w jej sercu. W wieku 22 lat Maria Teresa zachorowała na ospę, na którą zmarł również jej ukochany ojciec, który zaraził się od niej. Dojrzała poprzez cierpienia, zwróciła się ku Bogu.

W 1885 r. objęła posadę na Dworze Księżnej Alicji Toskańskiej w Salzburgu. Wśród wielu wymagań i obowiązków, dama dworu nie przestała żyć głębokim życiem duchowym, które tutaj zaczęło nabierać nowego wymiaru. Spotkania z misjonarkami otworzyły ją na horyzonty misyjne, a słowa kard. Lavigerie zachęciły do zaangażowania się na rzecz dzieła antyniewolniczego: … Jeśli Bóg dał wam zdolności pisarskie, oddajcie je w służbę tej sprawie. Żadna inna nie jest bardziej święta niż ta.

Od tego momentu Maria Teresa poświęciła swój talent literacki sprawie niewolnictwa i misji. Zaczęła pisać artykuły i publikować czasopismo “Echo z Afryki”, wzbudzając w ten sposób wielkie zainteresowanie ruchem antyniewolniczym i misjami. Nie mogąc poświęcić wystarczająco czasu tej szlachetnej sprawie, w 1891 r. zostawiła stanowisko na Dworze i zaczęła szukać kobiet chętnych do współpracy w powstającym dziele.

Aby zapewnić kontynuację dzieła 29 kwietnia 1894 założyła Stowarzyszenie św. Piotra Klawera, które zostało zatwierdzone przez papieża Leona XIII i po 3 latach stało się zgromadzeniem zakonnym.

Działalność misyjna Marii Teresy Ledóchowskiej miała nowoczesny i zaskakujący charakter jak na tamte czasy. Założycielka zrozumiała, jak wielkie znaczenie mają środki masowego przekazu; organizowała konferencje i kongresy, otwierała drukarnie; starała się zaangażować wszystkich świeckich we współpracę misyjną Kościoła.

“Zadaniem mego życia i Zgroma-dzenia, do którego należę, jest budzić coraz większe zainteresowanie misjami i zakorzenić je we wszystkich sercach”.

Konferencja w Wiedniu, 1913 r.

Dzieło Misyjne Marii Teresy rozpowszechniło się i zostało docenione przez wielu biskupów i misjonarzy. Dnia 6 lipca 1922 r. w Rzymie, wyczerpana apostolską pracą odeszła do wieczności, gdzie miała nadzieję spotkać dusze, dla których poświęciła swoje życie. Matka Afryki to tytuł, z którym przejdzie do historii. Została ogłoszona błogosławioną w Niedzielę Misyjną 1975 r.

 

 

Echo z Afryki i innych kontynentów

Echo z Afryki i innych kontynentόw jest czasopismem misyjnym założonym przez bł. Marię Teresę Ledóchowską w 1889 r. Obecnie jest publikowane w 9 językach i służy jako pomoc w animacji misyjnej. Czasopismo przekazuje informacje o pracy misjonarzy i o życiu Kościoła w krajach misyjnych. Zawiera liczne informacje o misjach katolickich na całym świecie, a zwłaszcza w Afryce. Zamieszcza listy misjonarzy, opowiada o ich życiu i trudach apostolskich.

Redakcja: 
E-mail: echozafryki@klawerianki.pl

Administracja:
Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera
ul. Łukasiewicza 62
38-400 KROSNO
Tel./fax: 0048 13 4321676
E-mail: krosno@klawerianki.pl

Nr° konta:
58 1240 2311 1111 0000 3881 7069

Adopcja Serca

Adopcja Serca to pomoc duchowa i materialna ofiarowana konkretnemu dziecku żyjącemu w kraju misyjnym, które znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Nie jest to pomoc jednorazowa, ale obejmuje ona przynajmniej kilka lat, aż dziecko stanie się dorosłe i niezależne.

Adoptowane dzieci pozostają w swoim kraju, środowisku, kulturze i tam otrzymują potrzebną pomoc. Kontakt z dzieckiem jest możliwy za pośrednictwem misjonarzy, którzy znają potrzeby dzieci i są w stanie zapewnić im to, co najważniejsze. (więcej…)

Nasze wspólnoty

Siostry Klawerianki

ul. Łukasiewicza 62

38-400 Krosno

Tel: 48 13 4321676

E-mail: krosno@klawerianki.pl

Siostry Klawerianki

ul. Grabowa 9

30-227 Kraków

Tel: 696 402 951

E-mail: krakow@klawerianki.pl

Siostry Klawerianki

ul. Warszawska 12

05-807 Podkowa Leśna

Tel: 48 22 7589424

E-mail:  podkowa@klawerianki.pl

Siostry Klawerianki

ul. Dmowskiego 130

60-124 Poznań

Tel: 61 8699538

E-mail : poznan@klawerianki.pl

 

Siostry Klawerianki

ul. Ogrodowa 3

58-100 Świdnica

Tel. 74 8501203

E-mail: swidnica@klawerianki.pl